آینده توییتر در دوگانه تصمیم گیری

0

این نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که «فیلترینگ توییتر تا چه میزان بر مشارکت مردم در این شبکه تأثیرگذار بوده است؟»

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی احمدرضا میرزایی*در شماره پیشین ماهنامه، بخش نخست نوشتار «آینده توییتر در دوگانه تصمیم گیری» به مخاطبان محترم تقدیم شد.

در دومین و آخرین بخش از این نوشتار، نویسنده، با اشاره به این نکته که «دسترسی به توییتر به صورت رسمی و قانونی برای عموم مردم ایران مسدود است، ولی تعداد زیادی از افراد در داخل کشور به روش‏های گوناگون، سدّ فیلترینگ را دور زده و از این شبکه اجتماعی استفاده می‏کنند»، در جستجوی پاسخ به این پرسش است که «فیلترینگ توییتر تا چه میزان بر مشارکت مردم در این شبکه تأثیرگذار بوده است؟».

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره50، آذر 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.