آینده خانواده ایرانی

0

این پژوهش در نظر دارد مسأله خانواده را به عنوان رکن اساسی حفظ بنیان جامعه موردتوجه قرار دهد. بر این اساس، پرسش بنیادین پژوهش این است که خانواده ایرانی در آینده با چه چالشهایی مواجه خواهد بود؟

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی- معصومه طالبی* تغییرهای ناشی از پدیده‌های تأثیرگذار در درون فضای خانواده‌ها و رویدادهای بیرونی، آسیب‌ها و چالش‌های جدیدی را برای خانواده ایرانی به همراه دارند. عواملی چون رشد فردگرایی، خودمحوری، خودخواهی و طرز تفکر سودگرایانه ناشی از عقلانیت ابزاری برخاسته از مدرنیته، از منابع اصلی این چالش به شمار می‌روند که در رویارویی با سنت، منجر به تغییر در خانواده ایرانی شده‌اند.

با این شرایط به نظر می‌رسد در آینده، خانواده ایرانی دیگر خانواده سنتی نبوده و با کاهش تمایل به ازدواج، تغییر شکل خانواده و درنهایت تحدید نسلی مواجه خواهد بود. بنابراین، آن چه در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی ایران می‌تواند مدّنظر قرار گیرد توجه به‌نوعی خانواده تغییر شکل یافته با تلفیقی از فردگرایی و خانواده گرایی است که در آن‌هم منافع فرد و هم منافع خانواده با حفظ اصل توجه به رکن اصیل خانواده اسلامی موردتوجه خواهد بود.

این پژوهش در نظر دارد مسأله خانواده را به‌عنوان رکن اساسی حفظ بنیان جامعه موردتوجه قرار دهد. بر این اساس، پرسش بنیادین پژوهش این است که خانواده ایرانی در آینده با چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود؟

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.