آینده یمن پس از علی عبدالله صالح

0

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی دکتر حسن احمدیان* تا پیش از قیام مردمی 2011 یمن، صالح برای بیش از سه دهه رییس جمهور کشوری بود که به تعبیر وی مدیریتِ آن به «رقص بر سر افعی ها» بی شباهت نبود. پس از 2011 و در حالی که انتظار می رفت صالح از صحنه سیاسی حذف شود وی توانست نقش اثرگذار خود در تحولات سیاسی و نظامی یمن را ادامه دهد. اکنون و با مرگ علی عبدالله صالح، به عنوان متغیری شگفتی‌ساز، آینده بحران و جنگ یمن بی تردید از پیامدهای این خروج تأثیر خواهد پذیرفت.

نویسنده در این نوشتار، تلاش دارد با بررسی زمینه ها و پیامدهای اقدام های علی عبدالله صالح در دوران زعامت خود بر یمن و هم چنین تحولات و وقایع اخیر یمن، به بررسی وضعیت های احتمالی فراروی یمن در دوران پس از کشته شدن صالح بپردازد. در این راستا، نویسنده، توصیه ها و راهبردهایی را نیز برای مواجهه سنجیده و منطقی جمهوری اسلامی ایران با این وضعیت ها مطرح کرده است.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره51، دی 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.