اثر انقلابی یادگیری ماشین بر 12 کسب و کار

0

تکنیک های یادگیری ماشین که شاخه ای از هوش مصنوعی است، باعث می شود مجموعه ای از داده ها به اندازه کافی عرضه شود. 

افق آینده‌پژوهی راهبردی:  موسسه جهانی مکنزی در یکی از مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که گویا یادگیری ماشین، داده ها را در دنیای خودرو، صنعت، امور مالی و بهداشت تغییر می دهد. یادگیری ماشین؛ روسای شرکت های کوچک یا متوسط در بخش خودروسازی یا تدارکات، گاهی اوقات گوشه چشمی به این واژه رام نشده دارند. با این حال، بر اساس مطالعه ای که اخیراً موسسه جهانی مکنزی انجام داده است، به نظر می رسد این شاخه از هوش مصنوعی بسیاری از فعالیت ها را متحول کرده است.

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد (شماره 39)

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.