انتخابات پارلمانی 2018 لبنان/ پیامدهای داخلی و منطقه ای

0

در این نوشتار ضمن اشاره به پیشینه و شرایط سیاسی خاص لبنان در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و هم چنین نتایج انتخابات به تبیین نتایج احتمالی آن در داخل لبنان و منطقه می پردازیم.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردیدکتر علی اکبر اسدی: لبنان را می توان از کشورهای متلاطم منطقه دانست که ترکیب مذهبی متنوع و گروه بندی های سیاسی متعدد آن باعث شده تا با بحران های متنوعی روبه رو باشد. ضمن این که مجاورت این کشور با رژیم صهیونیستی و تأثیرپذیری بالای آن از بازیگران خارجی باعث تشدید رقابت ها و منازعه های درونی در لبنان شده و روندهای این کشور را با اهمیت ساخته است.

در چند دهه اخیر ظهور و نقش آفرینی مقاومت و بن بست ها و بحران های سیاسی، دو مشخصه اصلی لبنان بوده  که به شدت بر هم اثرگذار بوده اند. در این راستا انتخابات پارلمانی می 2018 در لبنان از رخدادهای مهم سیاسی یک دهه اخیر این کشور است.

با توجه به این مهم در این نوشتار ضمن اشاره به پیشینه و شرایط سیاسی خاص لبنان در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و هم چنین نتایج انتخابات به تبیین نتایج احتمالی آن در داخل لبنان و منطقه می پردازیم.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره55، خرداد97

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.