ایران و جهان در عصر پساداعش/ ضرورت رصد تحولات و هوشیاری راهبردی

0

در شرایط پساداعش، لزوم هوشیاری نظام در مواجهه با عصر پساداعش در منطقه و جهان و توسعه آمادگی خود در برابر تحرکات و اقدام های حمایتی به سود داعش و گروه های مشابه، امری انکارناشدنی است.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی حسن محسنی*پیروزی ها و موفقیت های اخیر جبهه مقاومت در برابر گروه تروریستی داعش را می توان نقطه پایانی بر اندیشه تأسیس «خلافت اسلامی» که این گروه مدعی آن بود، دانست. در شرایط کنونی، دیگر داعش بر هیچ شهر و منطقه ای تسلط ندارد و صرفاً به صورتی پراکنده در بخش هایی از شرق و جنوب سوریه حضور و فعالیت دارد. چنین وضعیتی، با توجه به داعیه اصلی و راهبرد کلان اعلامی داعش مبتنی بر تلاش برای «تأسیس خلافت اسلامی»، در اصل به معنای پایان ادعاهای سرزمینی و حکومتی این گروه تروریستی است؛ اما چه بسا اعضا و رهبران داعش، با تغییرهایی در استراتژی و راهبردهای خود، به صورتی انفرادی و پراکنده، به تحرکات تروریستی در نقاط مختلف منطقه و جهان اقدام کنند.

نکته بسیار مهم در این میان، توجه به این نکته است که در شرایط پساداعش، لزوم هوشیاری نظام در مواجهه با عصر پساداعش در منطقه و جهان و توسعه آمادگی خود در برابر تحرکات و اقدام های حمایتی به سود داعش و گروه های مشابه، امری انکارناشدنی است.

دسترسی به متن کامل

سردبیر ماهنامه «نامه آینده پژوهی»

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره 50، اذر 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.