جانبداری در ویکی پدیا (علل، انواع و راهکارها)

0

نگارنده مبتنی بر نکته هایی که در این راستا مطرح کرده، در پایان نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که «ویکی پدیا تا چه حدی مسؤول وضعیت مقاله های منتشره است؟».

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی :سیّدآرش وکیلیان*در شماره پیشین ماهنامه، نوشتاری با عنوان «ویکی پدیا و بازآرایی نهاد دانش» منتشر شد که بازخوردها و واکنش هایی را از سوی شماری از خوانندگان محترم ماهنامه در خصوص جانبداری و محتوای دارای سمت گیری در دانشنامه ویکی پدیا به همراه داشت.

در این شماره، به مثابه یک متن تکمیلی برای محتوای نوشتار مذکور، نگارنده ابتدا به تبیین مفهوم بی طرفی در ویکی پدیا پرداخته و آن گاه انواع و علل جانبداری ها و سو گیری های پنج گانه در ویکی پدیا را (جانبداری خودخواسته، جانبداری  ناخواسته ی نظام مند، جانبداری بایسته، جانبداری ناخواسته ی کاربران و جانبداری ناشایسته) مطرح کرده است.

نگارنده مبتنی بر نکته هایی که در این راستا مطرح کرده، در پایان نوشتار در جستجوی پاسخ به این پرسش است که «ویکی پدیا تا چه حدی مسؤول وضعیت مقاله های منتشره است؟».

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.