دستاوردهای راهبردی عملیات لیله القدر و ضرورت های پرهیز از غافلگیری

0

در این نوشتار، به گونه ای موجز و مختصر، مهم ترین پیامدهای راهبردی اقدام سپاه پاسداران  از منظر امنیت ملی در دو بعد «پیوند زدن کنش های گفتاری و رفتاری» و «تقویت انسجام و همبستگی ملی» مورد اشاره قرار گرفته است.

 

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی: دکتر علی رضا خسروی* پیوند خوردن کنش های گفتاری و رفتاری نظام که  بیش از گذشته به موضوع توان بازدارندگی کشور برای کنشگران تهدید، معنا و عینیت بخشیده است و نیز تقویت انسجام و همبستگی ملی ناشی از برانگیختگی احساس غرور و اعتماد ملی از یک سو؛ و شفاف شدن مرز درگیری ج.ا.ا با داعش ناشی از برانگیختگی تعصب های اعضا و هواداران آن در شرایط از دست دادن ویژگی های «دولت بودگی» و ظرفیت یابی دولت های متخاصم برای تشدید اقدام های تروریستی و ایجاد ناامنی داخلی در کشور از سویی دیگر؛ دو دستاورد راهبردی و یک پیامد محتمل منفی تصمیم اخیر و واکنش نظام است که توجه همزمان به هر دو وجه اشاره شده، لازمه ی تأمین منافع و امنیت ملی و کاهش مخاطره های آتی است.

در این نوشتار، به گونه ای موجز و مختصر، مهم ترین پیامدهای راهبردی اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از منظر امنیت ملی در دو بعد «پیوند زدن کنش های گفتاری و رفتاری» و «تقویت انسجام و همبستگی ملی» مورد اشاره قرار گرفته است.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره 46 (تیر 1396)

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.