رقابت های غول آسا در عصر موج چهارمی

0

اقتصادهای با درآمد چگونه می توانند از مزایای انقلاب صنعتی چهارم بهره مند شوند؟ 

 افق آینده‌پژوهی راهبردی:  اگرچه روند سریع و اعجاب آور دیجیتالی شدن و اتوماسیون در دهه های اخیر باعث رشد بهره وری در بخش های مختلف شده است اما این رشد و پیشرفت در تمام بخش ها و صنایع یکسان و برابر نبوده است و همین مساله موجب شکل گیری شکاف در سودآوری و نابرابری در دستمزدها شده است. این تاثیرگذاری منفی به ویژه در شرکت هایی که صرفاً در یک بخش و در درون یک صنعت فعالیت می کنند، بیشتر از شرکت هایی بوده است که فعالیت بین بخشی و چند صنعتی دارند. در نتیجه شاهد آن هستیم که گروه کوچکی از غول های چند ملیتی که در حوزه های پرشماری فعالیت می کنند و دارای مدل های کاری جاافتاده ای هستند و می توانند محصولات تولیدی خود را نهادینه سازند و در میان مصرف کنندگان به آسانی جا بیندازند، بر بازارهای جهانی سیطره پیدا کرده اند و به دیگران اجازه ورود و عرض اندام نمی دهند. امروزه شرکت های صنعتی با درآمد بالای یک میلیارد دلار در سال بیش از نیمی از درآمدهای جهانی صنایع را به خود اختصاص داده اند.

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد (شماره 39)

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.