روندهای علم و فناوری در سال 2018

0

تلاش نگارنده بر این است که پیش‏بینی‏های پر تکرار در چندین پایگاه معتبر حوزه فناوری را به عنوان اجماع نظر خبرگان این حوزه احصاء کرده و اعتبار این نوشتار را از لحاظ محتوایی ارتقاء دهد.

 

افق آینده‌پژوهی راهبردی احمدرضا میرزایی* نویسنده این نوشتار قصد دارد گزارشی از پیش‏بینی‏های ارائه شده از سوی مراکز معتبر و تخصصی فعال در زمینه فناوری پیرامون روندهای غالب دنیای علم و فناوری در سال 2018 ارائه دهد. روندهای فناوری را می‏توان به مثابه جریانی در نظر گرفت که فناوری‏ها در بستر آن شکل گرفته و توسعه پیدا می‏کنند. در نوشتار حاضر، به جای معرفی کامل عناوین پرتعداد درج شده در پایگاه های مهم و تأثیرگذار حوزه فناوری، تلاش نگارنده بر این است که پیش‏بینی‏های پر تکرار در چندین پایگاه معتبر حوزه فناوری را به عنوان اجماع نظر خبرگان این حوزه احصاء کرده و اعتبار این نوشتار را از لحاظ محتوایی ارتقاء دهد.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره52، بهمن 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.