روندها و تحولات نظامی و امنیتی جهانی در سال 2018

0

بر این اساس در این نوشتار، ضمن مروری بر مهم ترین تحولات نظامی- امنیتی سال های اخیر، به مسائل و تحولات نظامی – امنیتی کلیدی در سال 2018 پرداخته شده است.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی- در سال 2017 تحولات و جنگ های مختلف در غرب آسیا این منطقه را به عنوان ناامن ترین منطقه و پرتهدیدترین حوزه برای امنیت جهانی مطرح ساخت. این که در سال 2018 مهم ترین روندهای نظامی و امنیتی چه خواهند بود و تهدیدهای اصلی برای امنیت جهانی یا جنگ های احتمالی به چه مناطق یا موضوعهایی مرتبط هستند به عنوان مسأله اصلی نوشتار حاضر محسوب می شود؛ هر چند مسأله تهدید یا درک از تهدید، به وضعیت و نوع نگاه هر دولت بستگی دارد، اما در یک نگاه کلان و راهبردی می توان به مجموعه ای از روندها در سطح جهانی اشاره کرد که ماهیت امنیتی جدی تری داشته و می تواند به وقوع رخدادهای امنیتی مهم یا جنگ منجر شده و امنیت جهانی را در مخاطره قرار دهد.

بر این اساس در این نوشتار، ضمن مروری بر مهم ترین تحولات نظامی- امنیتی سال های اخیر، به مسائل و تحولات نظامی – امنیتی کلیدی در سال 2018 پرداخته شده است.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره53، اسفند 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.