سناریوهای مطلوب رژیم صهیونیستی در بحران سوریه

0

 اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی سیّدعلی نجات* رژیم صهیونیستی به¬رغم اختلاف¬های متعدد و دشمنی با سوریه، در ابتدای بحران این کشور تصمیم به عدم ‌مداخله داشت و وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی محتاطانه‌ای را در پیش گرفت؛ اما بعد از مدتی سیاست این رژیم در سوریه تغییر پیدا کرد و مقام های تل¬آویو تلاش کرده¬اند که با اتّخاذ سیاست مداخله¬جویانه و تهاجمی، منافع خود را در بحران سوریه پیگیری نمایند. از این¬رو، هم¬اکنون این رژیم در زمره بازیگرانی محسوب می¬شود که تلاش دارد زمینه¬های لازم را برای تداوم و گسترش بحران در سوریه فراهم سازد. بر این اساس،  از سازوکارهای افزایش تنش و بی¬ثباتی در بحران بهره می¬گیرد.

هدف¬گذاری اصلی نویسنده در نوشتار حاضر، بررسی سناریوهای مطلوب رژیم صهیونیستی در بحران سوریه است. از همین¬رو، پس از تبیین راهبردها و مکانیسم‌های این رژیم در بحران سوریه به دو سناریوی مطلوب تل¬آویو پرداخته می¬شود؛ با این قید که قاعدتاً دو سناریوی محبوب تل¬آویو، بدترین سناریوها برای محور مقاومت محسوب می¬شوند.

دانلود متن کامل

 منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره56، تیر97

* کارشناس ارشد مطالعات منطقهای و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.