عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران پیشران های تهدید

0

در حالی که عربستان سعودی می کوشد انواع مختلفی از تهدیدها را متوجه جمهوری اسلامی ایران کند، اثرگذاری این تهدیدها در نهایت به عوامل و پیشران های متعددی بستگی دارد که برآیند نهایی آن ها تعیین کننده میزان واقعی اِعمال تهدید علیه ایران از سوی ریاض است.

 اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی دکتر علی اکبر اسدی* عربستان سعودی در سال های اخیر به بازتعریف سیاست خارجی خود پرداخته و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان تهدید اصلی خود مطرح می کند. این نوع نگاه، باعث متمرکز شدن رهبری عربستان سعودی بر مسأله مقابله با ایران شده و به تلاش و تکاپوی نخبگان سعودی برای متوجه نمودن طیف گسترده ای از تهدیدها علیه ایران انجامیده است.

با توجه به این مهم، نویسنده در این مقاله، ابتدا به انواع تهدیدهای احتمالی عربستان سعودی برای جمهوری اسلامی ایران (نظامی – امنیتی، اقتصادی، سیاسی، نرم، منطقه ای) اشاره نموده و سپس پیشران های این تهدیدها را مورد بررسی قرار داده است.

به زعم نویسنده، در حالی که عربستان سعودی می کوشد انواع مختلفی از تهدیدها را متوجه جمهوری اسلامی ایران کند، اثرگذاری این تهدیدها در نهایت به عوامل و پیشران های متعددی بستگی دارد که برآیند نهایی آن ها تعیین کننده میزان واقعی اِعمال تهدید علیه ایران از سوی ریاض است.

 دانلود متن کامل 

* عضو هیأت علمی «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و مدیر کانون تفکر سیاست خارجی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره57، مرداد 97

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.