عربستان 2018 ؛ تغییرهای اقتصادی و ایستاییِ ژئوپلیتیک

0

در این مقاله با تکیه بر 9 گزارش و مقاله که از اندیشکده ها و سایت های معتبر گزینش شده است، وضعیت عربستان در سال آینده و مهم ترین احتمال های پیش روی آن مطرح و ارزیابی می شود.

اختصاصی افق آینده پژوهی/ دکتر حسن احمدیان* عربستان سعودی در سال گذشته یکی از متحول¬ترین کشورهای منطقه در صحنه داخلی و در عرصه سیاست خارجی بوده که پاره¬ای از این تحولات در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. تداوم شرایط فعلی در زمینه سیاسی و سیاست خارجی با اندک تغییرهایی محتمل است.
به عبارتی، در سیاست خارجی، عربستان سعودی به نوعی ایستایی و عدم امکان تغییر در شرایط ژئوپلیتیک خود در منطقه رسیده است. بر خلاف سیاست خارجی، در سیاست داخلی، تحولات و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ادامه خواهد یافت.
در این مقاله با تکیه بر 9 گزارش و مقاله که از اندیشکده ها و سایت های معتبر گزینش شده است، وضعیت عربستان در سال آینده و مهم ترین احتمال های پیش روی آن مطرح و ارزیابی می شود.

 

متن کامل این مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید:

عربستان سعودی 2018

* عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

 

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.