معنویت‌های نوپدید و چالشهای آینده‌ی انقلاب اسلامی

0

این مقاله برای نشان‌دادن پیامدهای معنویت‌های نوپدید در نابودسازی سرشت الهی و معنوی انقلاب اسلامی (هدف) از شیوه‌ی توصیف و تحلیل، بهره می‌برد

چکیده

 افق آینده پژوهی راهبردی:  انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی، با معنویت‌های نوپدید مواجه بوده است. از این رو، تأثیر این پدیده‌ها بر انقلاب اسلامی مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته، اما اثر آن بر آینده‌ی انقلاب اسلامی مبهم باقی مانده است؛ ابهامی که شفاف‌سازی آن در آثار منتشره‌شده در زمینه‌ی انقلاب اسلامی و معنویت‌های جدید به‌چشم نمی‌خورد. لذا این پرسش پیش روی ماست که: «چالش بین معنویت‌های مدرن با معنویت دینی برآمده از انقلاب اسلامی، چه تبعاتی را متوجه آینده‌ی انقلاب اسلامی خواهد کرد؟» رشد و تکثیر معنویت‌های نوپدید برگرفته از مبانی نظام لیبرال دموکراسی به‌دنبال سکولاریزه‌نمودن معنویت دینیِ منبعث از انقلاب اسلامی است. این مقاله برای نشان‌دادن پیامدهای معنویت‌های نوپدید در نابودسازی سرشت الهی و معنوی انقلاب اسلامی (هدف) از شیوه‌ی توصیف و تحلیل، بهره می‌برد (روش). رخنه و نفوذ معنویت‌های نوپدید در معنویت دینی انقلاب اسلامی، معنویت‌های تازه‌ای را می‌آفریند که تشخیص آن از ناسره، تنها در پرتو بصیرت صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها: معنویت نوپدید؛ معنویت دینی؛ جنبش‌های نوپدید؛ انقلاب اسلامی؛ هویت دینی

نویسنده:

حمید نگارش

فصلنامه سیاست متعالیه – دوره 4، شماره 14، پاییز 1395 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منبع:  فارس

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.