ناامیدی بشر در ارائه بدیل معرفتی و نویدبخشی انتظار و ظهور

0

تنها این نظام معرفتی است که در فضای ناامیدی بشر برای یافتن راهی جایگزین، ضمن تصریح بر مسخّر بودن زمین و آسمان برای بشر، بر ضرورت کنترل نفس و هدف مندی خلقت انسان، پیش از کنترل بر طبیعت تأکید و ضمن تصریح بر بهره  مندی های مادی، عطش بی نهایت اصالت سود، لذت مادی  و نفع شخصی را با اولویت بخشی به اخلاق، نفع همگانی و عدالت کنترل نماید.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی– دکتر علی رضا خسروی* نویسنده با اشاره به میلاد مسعود حضرت ولی عصر(عج) و یادآوری مسأله انتظار، در سطحی معرفت شناسانه ضمن اشاره به پیامدها و ناکامی های مشهود معرفت مسلط، تصریح می نماید که همزمان با آگاهی بشر از نقص ذاتی و تک ساحتی معرفت مسلط مادی و نیز ناتوانی صداهای منتقد در ارائه بدیل قابل اتکاء معرفتی ، می توان با امید بیش تری به آینده نزدیک ظهور دلگرم بود.

شاید تنها این نظام معرفتی است که در فضای ناامیدی بشر برای یافتن راهی جایگزین، ضمن تصریح بر مسخّر بودن زمین و آسمان برای بشر، بر ضرورت کنترل نفس و هدف مندی خلقت انسان، پیش از کنترل بر طبیعت تأکید و ضمن تصریح بر بهره  مندی های مادی، عطش بی نهایت اصالت سود، لذت مادی  و نفع شخصی را با اولویت بخشی به اخلاق، نفع همگانی و عدالت کنترل نماید.

دانلود متن کامل

* عضو هیأت علمی دانشگاه

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره54، اردیبهشت 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.