٧ ویژگی مدیران آینده

0

در این نوشتار تلاش شده است برجسته‌ترین عامل موثر در توفیق و تعالی سازمان‌های پیشرو در آینده که همان مدیران ارشد سازمان هستند را با رویکردی جامع و مختصر تشریح کرد.

افق آینده پژوهی راهبردی: هزاره سوم در حالی آغاز شده است که به نظر می‌رسد شیوه اداره و مدیریت سازمان‌ها در آن کمتر به گذشته شباهت دارد. شیوه مدیریت در این هزاره همواره در حال تغییر و دگرگونی است؛ این تغییرات در سالیان اخیر به واسطه عواملی نظیر: نظریه‌های نوین در مدیریت سازمان‌ها، گسترش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی در محیط‌های کاری و همچنین گرایش سازمان‌ها به بهره‌گیری از ساختارهای نوین سازمانی و رویکرد رقابتی در این ساختار به منظور تحقق اهداف سازمانی و ارتقای رضایت ذینفعان بیشتر از قبل شده است (برخلاف روش‌های سنتی مدیریت که اداره سازمان با تکیه بر ساختار مبتنی بر فردگرایی بود و اساسا خودکامگی مدیران (قائم‌ به ‌فرد‌بودن) نقش مهمی در نتایج سازمانی داشت و در صورت عدم توفیق سازمان اصطلاحا آن را شاه مرگی می‌نامیدند) اما در دنیای حاضر، ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار و بهره‌گیری از ساختار‌های سازمانی منعطف و قابلیت‌های متعدد و متنوع دیگری نیاز است تا سازمان بتواند رسالت سازمانی و اجتماعی خود را تحقق بخشد. از این‌رو می‌توان طیف گسترده‌ای از مولفه‌های سازمانی و مدیریتی را مورد پژوهش و چالش قرار داد؛ در این نوشتار تلاش شده است برجسته‌ترین عامل موثر در توفیق و تعالی سازمان‌های پیشرو در آینده که همان مدیران ارشد سازمان هستند را با رویکردی جامع و مختصر تشریح کرد.مدیران آینده، ایده‌های سنتی مدیریت را به چالش کشیده و بسیاری از شیوه‌های مرسوم سنتی را حذف خواهندکرد؛ با بیان دیگر مدیران به این موضوع دست یافته‌اند که شیوه‌های جدید در مورد کار و سازمان از قابلیت‌های نوینی برخوردار شده است که بهره‌مندی از آنها می‌تواند علاوه بر توفیق سازمانی سرمایه‌های انسانی را نیز تعالی ببخشد. بر این اساس مدیران آینده به منظور دستیابی به توفیق مطلوب و محبوبیت اجتماعی باید ویژگی‌های متمایزی از خود نشان دهند؛ برخی از این ویژگی‌ها شامل موارد ذیل است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:  ١- به مشارکت و خرد جمعی اعتقاد داشته باشد,٢- نقاط ضعف خود را بپذیرد. ٣- با ارایه نمونه‌های علمی و کاربردی اقدام به رهبری در سازمان کند.۴- شیوه سنتی مدیریت را به چالش کشیده و خود آغازگر راهبردهای نوین باشد.۵- قدردانی و بازخورد‌ها را در دستورکار خود قرار دهد. ۶- شناخت جامعی نسبت به فناوری‌های نوین داشته باشد.
٧- حریم شخصی همکاران را رعایت و آگاهانه عمل کند,١- به مشارکت و خرد جمعی اعتقاد داشته باشد.:مدیران آینده به خرد جمعی اعتقاد دارند؛ خرد جمعی در برگیرنده اندیشه‌های نوین، تجارب ارزشمند و پیشنهادات اثربخش، انتقادات سازنده، دانش تیمی (تیم‌های کاری) است به بیان دیگر بکارگیری خرد جمعی هنر مدیریت است که به واسطه آن سازمان می‌تواند در تحقق اهداف خود پیشرو باشد.
٢- نقاط ضعف خود را بپذیرد :تعالی در شخصیت و تعامل با دیگران از نقاط برتر مدیران آینده است؛ آنان برخلاف مدیران سنتی به شناسایی نقاط ضعف خود علاقه نشان می‌دهند و بر این باورند که نقاط ضعف همان نقاط بهبود هستند که اگر به آنها پرداخته نشود، خود و سازمان را متحمل هزینه‌های بعضا جبران‌ناپذیری می‌کند از این رو شخصیت رشد یافته مدیران آینده (بلوغ مدیریتی) بر این اصل استوار است که شناسایی نقاط ضعف می‌تواند فرصت مناسبی برای پیشگیری از بروز بحران‌ها باشد.
٣- با ارایه نمونه‌های علمی و کاربردی اقدام به رهبری در سازمان کند: یادگیری و یاددهی از الزامات جایگاه مدیران آینده است. آنان نه ‌تنها در یادگیری دانش و نظریه‌های نوین سازمانی پیشگام هستند، بلکه از قدرت یاددهی موثری نیز برخوردارند.
۴- شیوه سنتی مدیریت را به چالش کشیده و خود آغازگر راهبردهای نوین باشد:اگر مدیریت را در دو بخش علم و هنر تعریف کنیم، ارایه راهبردهای نوین و خلاقانه هنر مدیران آینده است. آنان به‌درستی می‌دانند سازمان‌های موفق براساس نوآوری می‌توانند به حیات سازمانی خود ادامه دهند و بر این اساس به چالش کشیدن شیوه‌های مدیریت سنتی و ارایه راهبرد‌های خلاقانه می‌تواند حرفه‌ای‌ترین هنر
آنان باشد.
۵- قدردانی و بازخورد‌ها را در دستورکار خود قرار دهد :مدیر در جایگاه خود نیازمند ابزارهای مدیریت است؛ ازجمله ابزارهای یک مدیر کارآمد توان ایجاد انگیزه در کارکنان است؛ امروزه هنر قدردانی از افراد و همکاران ازجمله موثر‌ترین ابزارهای مدیریت است که می‌تواند با   ارتقای توان کاری آنان زمینه‌ساز محیط کاری مناسب نیز باشد. دریافت بازخورد از دیگر ابزارها و وظایف راهبردی مدیران است که به واسطه آن می‌توانند برنامه‌های از پیش تعیین شده را پایش کنند و  در صورت بروز خطا اقدامات پیشگیرانه را
طراحی کنند..
۶- شناخت جامعی نسبت به فناوری‌های نوین داشته باشد:مدیران آینده باید آگاه به اموری باشند که در دنیای فناوری روی داده است؛ یک مدیر لازم نیست اطلاعات فنی مربوط به راه‌اندازی یک فناوری نوین را بداند اما آگاهی از تأثیر و یا توان یک فناوری از الزامات مدیران آینده است مدیران همچنین باید شناخت کاملی از نحوه کارکرد کارکنان داشته باشند و به شیوه هوشمندانه بدانند در چه زمانی و مکانی فناوری می‌تواند به آنها کمک کرده و مورد استفاده آنها قرار گیرد.
٧- حریم شخصی همکاران را رعایت کرده و محترم بشمارد :امروزه حریم شخصی افراد تحت‌تأثیر فناوری‌های نوین قرار گرفته است ازجمله هنر مدیران، رعایت آگاهانه، محترمانه و گسترش فرهنگ احترام به حریم شخصی همکاران است این وظیفه مدیران آینده است که با رفتاری حرفه‌ای ایمنی خاطر همکاران را تأمین کرده و حریم شخصی آنها را محترم بدانند.

منبع: شهروند

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.