چالش آینده مدیریت منابع انسانی مدیریت و رهبری آن است

0

بزرگترین چالش های منابع انسانی برای 10 سال آینده رهبری، توسعه فرهنگ مشارکت، توسعه مهارت های ارتباطی، ترغیب به مسئولیت پذیری واقعی و به انسانیت و هوش آن بها دادن است.

افق آینده پژوهی راهبردی  رئیس بیستمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی عنوان کرد: براساس تحقیقی که توسط انجمن مدیریت منابع انسانی امریکا انجام شده، بزرگترین چالش های منابع انسانی برای 10 سال آینده رهبری، توسعه فرهنگ مشارکت، توسعه مهارت های ارتباطی، ترغیب به مسئولیت پذیری واقعی و به انسانیت و هوش آن بها دادن است.

احمد بذلی امروز در بیستمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی با موضوع تولید ملی باکیفیت دستاورد دلبستگی و بالندگی سرمایه های انسانی در هتل پردیسان با اشاره به تحقیقی که توسط موسسه گالوپ انجام شده اظهار کرد: 30 درصد از کارکنان آمریکایی دلبسته به کار هستند؛ 50 درصد کمتر دلبسته بوده و 20 درصد اصلا دلبستگی به کار ندارند. در واقع کسی که به کار خویش دلبسته است، اشتیاق بالایی داشته و فردی مولد است اما کسانی که منفک هستند، با قلب خویش کار نمی کنند و از شرایط ناراضی هستند و این را به سازمان و مشتریان منتقل می کنند.

وی ادامه داد: نکته اصلی این تحقیق این است که دلیل اصلی بالا بودن میزان منفک بودن کارکنان از یک سازمان، رهبری ضعیف است. بزرگترین چالش مدیران نیز این است که فاصله بین استعدادهای کشف شده و نهفته را پر کنند.

بذلی با اشاره به اینکه دلبستگی و بالندگی نیازمند سازمان کارآفرین است، گفت: در واقع سازمان ها باید به سمت نوآوری، ایجاد کسب و کار جدید و تجدید استراتژیک گام بردارند. هر سازمانی باید سعی کند از این طریق یادگیری را شکل دهد. توسعه کارآفرینی نیازمند رویکردی هوشمندانه از نظام مدیریت است. باید محیطی ایجاد شود که توسعه سرمایه اجتماعی در آن ارتقا یابد. در واقع باید ساختار سازمانی طراحی شود که در آن از یادگیری حمایت شود.

رئیس بیستمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی اضافه کرد: همچنین تحقیقی توسط انجمن مدیریت منابع انسانی امریکا انجام شده که بر مبنای آن بزرگترین چالش های منابع انسانی برای 10 سال آینده رهبری، توسعه فرهنگ مشارکت، توسعه مهارت های ارتباطی، ترغیب به مسئولیت پذیری واقعی و به انسانیت و هوش آن بها دادن است.

در ادامه نسرین جزنی، دبیر علمی همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی، امروز در بیستمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی با موضوع تولید ملی باکیفیت دستاورد دلبستگی و بالندگی سرمایه های انسانی در هتل پردیسان اظهار کرد: دنیای قرن بیست و یکم دنیای حرفه گرایی است. افراد حرفه ای کسانی هستد که قدرت آن ها از دانش تخصصی ایشان است و متواضع بوده و ذهن منسجم و یکپارچه ای دارد. همچنین چنین افرادی از ارتباطات خوبی برخوردارند.

وی ادامه داد: مزیت هر سازمان دانش است. باید از تجربه یادگیرندگان استفاده بهینه داشت. باید توجه داشت نگرش و رفتار و انگیزه یادگیری ما روی عملکرد و اثربخشی آموزش اثرگذار است. در حال حاضر یکی از مهم ترین ویژگی های موفقیت مدیران و رهبران خودآگاهی است. گام بعدی کنترل خویش و مدیریت خود است.

منبع: تندرست نیوز

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.