چشم انداز کلان وضعیت عراق در سال 2018

0

مسأله اصلی این نوشتار، تلاش برای پاسخ به این پرسش است که «عراق در سال 2018 با چه تحولات و مسائلی روبه رو است؟

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی-  عراق را می توان از مهم ترین همسایگان ایران برشمرد؛ چراکه اثرگذاری و اثرپذیری متقابل دو کشور بر یک دیگر در طول دهه های گذشته بسیار افزایش یافته و تحولات عراق برای امنیت ملی ایران پیامدهای قابل توجهی دارد. در حالی که عراق از سال 2003 با مسائل و مشکلات داخلی متعددی روبه رو بوده است، هجوم داعش و تسلط آن بر بخش های بزرگی از این کشور در سال 2014، این کشور را وارد بحران امنیتی وسیع و شدیدی کرد؛ به گونه ای که بقای این کشور مورد مخاطره جدی قرار گرفت. در طول سال های 2015 تا 2017 دولت عراق توانست موفقیت های مهمی در مقابل داعش کسب کند و بر این گروه تروریستی غلبه کند. ضمن این که مدیریت تلاش های جدایی طلبانه کردها نیز بخش دیگری از موفقیت های دولت عراق محسوب می شود.

در چنین شرایطی، مسأله اصلی این نوشتار، تلاش برای پاسخ به این پرسش است که «عراق در سال 2018 با چه تحولات و مسائلی روبه رو است؟».

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره53، اسفند 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.