کاربست روش تصمیم ‏گیری چندمعیاره در سیاستگذاری امر آموزش و پرورش

0

(موردکاوی : تعیین نقش عوامل تأثیرگذار بر ویژگی مسئولیت‏پذیری اجتماعی افراد)

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی– احمدرضا میرزایی* با توجه به این که یکی از کارکردهای آینده‏نگاری راهبردی در امر سیاستگذاری تولید اطلاعات برای فرایند تصمیم‏گیری است، به نظر می‏رسد «مدل سازی تصمیم» به عنوان یکی از روش‏های کاربردی در آینده‏نگاری راهبردی کاملاً با این کارکرد انطباق دارد. در شماره 51 ماهنامه «نامه آینده پژوهی»، نخستین قسمت از این نوشتار منتشر شد که به تبیین ابعاد نظری این روش اختصاص داشت، اما ارزش و ظرفیت هر روش، در کاربست عملی آن در یک مسأله واقعی خود را نشان می‏دهد.

اکنون در دومین و آخرین بخش از این نوشتار، با توجه به اهمیت رفتار مسئولانه افراد در رشد و ارتقاء جامعه، به کاربست روش مذکور در تعیین نقش پیشران‏های پرورش دهنده مسئولیت‏پذیری اجتماعی افراد می‏پردازیم. با توجه به پشتوانه روشی استوار و ماهیتی آینده‏نگر، اطلاعات برآمده از این قبیل پژوهش‏ها می‏تواند به عنوان منابع تصمیم‏ ساز در امر سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود متن کامل

 

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره54، اردیبهشت 96

* دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.