کاربست روش «تصمیم ‏گیری چند معیاره» در آینده‏ نگاری

0

نویسنده این مقاله، می کوشد ضمن تبیین پیشینه ای از این روش و نیز شماری از مفاهیم مرتبط با آن، به نحوه و کیفیت کاربرد این روش در آینده نگاری بپردازد.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی احمدرضا میرزایی* یکی از تعابیر قابل اعتنا که آینده‏نگری را توصیف می‏کند، اصطلاح «دانش تصمیم‏گیری پیش‏دستانه» است و اصولاً آینده‏نگاری همواره با تصمیم و تصمیم‏گیری همراه است؛ بنابراین شناخت تصمیم و فرایند تصمیم‏گیری، لازم و ضروری به نظر می‏رسد.

تصمیم‏گیری چند معیاره  (MCDM) یکی از مدل‏هایی است که کاربرد گسترده‏ای در علوم گوناگون و صنایع مختلف یافته است. به عنوان مثالی در حوزه فناوری و تجارت، این مدل‏سازی می‌تواند قابلیت بازار فناوری‌های جدید را با ارزیابی چگونگی انطباق فناوری جدید با معیارهای بازار بررسی کند. در این کاربردها، مدل‌سازی تصمیم‌گیری، قابلیت یک محصول یا فناوری برای کسب سهم از محصولات در بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده این مقاله، می کوشد ضمن تبیین پیشینه ای از این روش و نیز شماری از مفاهیم مرتبط با آن، به نحوه و کیفیت کاربرد این روش در آینده نگاری بپردازد.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره51، دی 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.