گزارش جهانی ارتباطات 2018: مخاطبان طی چند سال آینده قادر به تشخیص خبر از تبلیغات نخواهند بود

0

شصت و چهار درصد از متخصصان روابط عمومی پیش بینی می کنند که در طی پنج سال آینده مصرف کننده معمولی روابط عمومی قادر به تشخیص محتوای تولید شده خبرنگاران از محتوای صرفا تبلیغاتی رسانه ها نخواهند بود.

افق آینده پژوهی طبق گزارش جهانی ارتباطات 2018، شصت و چهار درصد از متخصصان روابط عمومی پیش بینی می کنند که در طی پنج سال آینده مصرف کننده معمولی روابط عمومی قادر به تشخیص محتوایتولید شده خبرنگاران از محتوای صرفا تبلیغاتی رسانه ها نخواهند بود. این تحقیق همچنین نشان می دهد 59 درصد از متخصصان پیش بینی می کنند که مخاطب عمومی حتی تمایلی به دانستن تفاوت آن دو نخواهد داشت.

به گزارش گروه بین الملل شارا، 42 درصد از متخصصان بر این باورند که روند به سوی آنچه “محتوای برند” می نامند به طور بالقوه مسئله ای اخلاقی است. درصد بیشتری (52 درصد) نگران روند رو به رشد رویکرد پرداخت مبالغی به افراد مشهور، افراد پر مخاطب در یوتیوب و اینستاگرام برای تبلیغ محصولات و برند های مختلف هستند. مدیران روابط عمومی پیش بینی می کنند که در پنج سال آینده به سبب رشد بودجه رسانه های خصوصی، منابع تخصیص یافته به رسانه های دیگر کاهش یابد.

با این وجود اخبار جعلی و تحریف هدفمند حقیقت، بزرگترین مسئله اخلاقی است که صنعت روابط عمومی با آن روبرو است. 92 درصد متخصصان معتقدند اخبار جعلی و پس از آن تحریف حقیقت از مهم ترین تهدیداتی هستند که این حرفه را تهدید می کنند.

علیرغم این روند نگران کننده، 46 درصد از متخصصان ارتباطات معتقدند که کسب و کارشان در 5 سال گذشته اخلاقی تر شده و 62 درصد پیش بینی می کنند که در طی پنج سال آینده اخلاقی تر نیز خواهد شد.

در نهایت با وجود اینکه 55 درصد از متخصصان روابط عمومی کار برای مراجعین ستیزه جو را مسئله اخلاقی بالقوه می دانند، 82 درصد معتقدند همه افراد، سازمان ها و دولت ها حق مشاوره با روابط عمومی را دارند. با این وجود 95 درصد از همان افراد اذعان دارند که شخصا به خاطر مسائل اخلاقی برای برخی افراد، سازمان ها و دولت ها کار نمی کنند.

منبع: شارا

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.