گزارش یک رساله / 9. آینده نگاری تهدیدهای امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران

0

 این پیامدها می‌توانند در 30 سال آینده منشاء تهدیدهای امنیتی وسیعی باشند و بدیهی است شناخت این تهدیدها می‌تواند قدرت کنشگری را افزایش دهد و تصویرپردازی از این تهدیدها نقش بسیار مهمی در ممانعت از رخ دادن آن ها خواهد داشت.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی– در نهمین قسمت از مجموعه نوشتارهای «گزارش یک رساله»، به موضوع تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن بر امنیت ملی پرداخته شده است.

نگارنده این رساله – آقای احد رضایان قیه باشی، دانش آموخته دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران – با هدف شناسایی پیامدهای ممکن و محتملِ ناشی از تغییر در عناصر و شاخص‌های اقلیمی (شامل: دما، بارش، رطوبت، تبخیر و شدت باد) در 30 سال آینده در ایران، به دنبال بررسی تأثیر این تغییرها در حوزه امنیت است.

از یافته های این رساله می توان به این نکته اشاره داشت که این پیامدها می‌توانند در 30 سال آینده منشاء تهدیدهای امنیتی وسیعی باشند و بدیهی است شناخت این تهدیدها می‌تواند قدرت کنشگری را افزایش دهد و تصویرپردازی از این تهدیدها نقش بسیار مهمی در ممانعت از رخ دادن آن ها خواهد داشت.

مطالعه این رساله را به همه علاقه مندان مطالعات راهبردی و آینده پژوهان توصیه می کنیم.

دانلود متن کامل

 

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره54، اردیبهشت 96

* دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.