3 ویژگی مشترک کارخانه های آینده

0

تولید کنندگان ملزم هستند در مورد استراتژی های سرمایه گذاری خود تجدید نظر کنند

 افق آینده‌پژوهی راهبردی:  مدت های مدیدی است که کارخانه ها نه به عنوان یک منبع ردآمد و منبع رفاه اجتماعی، بلکه به عنوان یک منبع آلودگی و سروصدا با استخدام هزاران نفر در سطوح پایین در اذهان مردم جای گرفته اند؛ اما امروزه کارخانه ها در حال تغییر و تحولات ژرفی هستند. پیشرفت های چشم گیر در تکنولوژی، اتوماسیون و جهانی شدن، در بطن این تحول قرار دارند که تولیدکنندگان چگونه و کجا به طراحی، ساخت، اجرا و ادغام شبکه های کارخانه خود می پردازند.

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد، شماره 41، شهریور 96

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.