نویسنده : موسسه افق آینده پژوهی

1396042416055968211402894
اخبار 0

روند نبردها در صحرای سوریه با آهنگ پرشتاب و با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی گسترده ارتش سوریه و همپیمانانش و هماهنگی در سطوح عالی به پیش می‌رود به طوری که این عملیات نتایج مدنظر را تا کنون محقق کرده است.

ادامه
6449
مقالات 0

قابل پیش بینی است که تا هفتاد سال آینده، انسان هایی پا به عرصه وجود بگذارند که قابلیت های بسیار بیشتری از نظر جسمی و ذهنی داشته و شاید بتوان به آنها لقب اَبَرانسان داد.

ادامه
1 2 3 134