در حال مرور : مقالات

2723156
مقالات 0

برای اینکه بدانیم فرزندان ما به عنوان شهروند کاربران آینده فضای مجازی با چه مسائل اخلاقی مواجه می شوند ابتدا باید بدانیم که سالهای آینده در زیست جهان فاوایی چه اتفاقاتی به وقوع می بندد؟

ادامه
60503
مقالات 0

رسانه آمریکایی «اسلیت» در تحلیلی به قلم ایلان گولدنبرگ، به تحلیل آینده تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و این موضوع را در دو سناریو مورد بررسی قرارداد.

ادامه
1 2 3 115