در حال مرور : مقالات

مقالات 0

اصل عدم‌قطعیت در فیزیک کوانتومی اشاره به عدم قطعیت ذاتی ذره دارد به این صورت که اندازه‌گیری مکان ذره ضرورتا تکانه ذره را آشفته می‌کند و بر عکس، اندازه‌گیری تکانه ذره ضرورتا مکان ذره را آشفته خواهد کرد.

ادامه
مقالات 0

شماری از فعالان و ایده پردازان فرهنگی درمیزگردی با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقاط ضعف و قدرت» بیان کردند: این الگو دارای ویژگی های بسیار مطلوبی است که با رفع برخی کاستی ها، می تواند چراغ راه حرکت بسوی آینده درخشان برای نظام اسلامی و ملت ایران باشد.

ادامه
مقالات 0

حوزه بهداشت و درمان کسب‌وکار عظیمی است که بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. تغییرات بنیادین این حوزه در آینده برای هر فعالی در این زمینه جذاب است.

ادامه
مقالات 0

مجمع جهانی اقتصاد مخاطرات کسب‌و‌کارهای مناطق مختلف جهان طی ۱۰ سال آینده را معرفی کرده است. این گزارش که به‌طور منظم از سال ۲۰۰۶ تاکنون منتشر شده، بر پایه نظرسنجی از بیش از ۱۲ هزار فعال اقتصادی جهان تهیه می‌شود.

ادامه
1 2 3 121