آمار دانش‌آموزان ایران در افق ۱۴۰۰

0

آمار پیش‌بینی شده از وضعیت دانش‌‌آموزان کشور در افق ۱۴۰۰ منتشر شده است که براین اساس جمعیت دانش‌آموزان رشد خواهد داشت.

افق آینده پژوهی راهبردی-  آمار پیش‌بینی شده از وضعیت دانش‌‌آموزان کشور در افق ۱۴۰۰ منتشر شده است که براین اساس جمعیت دانش‌آموزان رشد خواهد داشت.

مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش، آماری از وضعیت دانش‌آموزی کشور در سال تحصیلی 1400-1401 ارائه کرد.

در نمودار ذیل، جمعیت آماده ورود به مدرسه در پایه‌های مختلف برای سال‌های تحصیلی 97-96 و 1400-1401 مقایسه شده‌‌اند.

براین اساس در سال تحصیلی 96-97 تعداد دانش‌آموزان دختر در دوره متوسطه دوم یک میلیون و 583 هزار و 343 نفر است که این رقم در سال تحصیلی 1400-1401 به یک میلیون و 705 هزار و 507 نفر می‌رسد.

در سال تحصیلی 96-97 تعداد دانش‌آموزان دختر در دوره متوسطه اول، یک میلیون و 651 هزار و 912 نفر است که این رقم در سال تحصیلی 1400-1401 به یک میلیون و 841 هزار و 880 نفر می‌رسد.

در سال تحصیلی 96-97 تعداد دانش‌آموزان دختر در دوره ابتدایی، سه میلیون و 720 هزار و 779 نفر است که این رقم در سال تحصیلی 1400-1401 به 4 میلیون و 53 هزار و 314 نفر می‌رسد.

همچنین تعداد دانش‌آموزان پسر در دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 96-97، یک میلیون و 631 هزار و 336 نفر است که این رقم در سال تحصیلی 1400-1401 به یک میلیون و 790 هزار و 629 نفر می‌رسد.

تعداد دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 96-97، یک میلیون و 731 هزار و 333 نفر است که این رقم در سال تحصیلی 1400-1401 به یک میلیون و 934 هزار و 625 نفر می‌رسد.

تعداد دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی در سال تحصیلی 96-97، سه میلیون و 910 هزار و 88 نفر است که این رقم در سال تحصیلی 1400-1401 به 4 میلیون و 287 هزار و 591 نفر می‌رسد.

آمار فوق از روند رو به رشد جمعیت دانش‌آموزان کشور در سال پیش‌رو حکایت دارد به گونه‌ای که در سال تحصیلی 1400-1401 تعداد دانش‌آموزان کشور 15 میلیون و 613 هزار و 546 نفر است و باید برای تامین تجهیزات، فضای فیزیکی و نیروی انسانی مورد نیاز از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرد؛

از سوی دیگر آموزش‌وپرورش در سال‌های آتی نیز موجی از بازنشستگی نیروهای انسانی را تجربه خواهد کرد و باید برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای مدارس کشور چاره‌اندیشی شود البته طبق اعلام مسئولان آموزش‌وپرورش «تا سال 1400 حدود 320 هزارنفر از آموزش‌وپرورش بازنشسته می‌شود اما مفهوم آن ایجاد کمبود در آموزش‌وپرورش نیست چرا که هم‌اکنون عدم تعادل‌هایی در بحث نیروی انسانی وجود دارد که با استفاده از فرصت بازنشستگی می‌توان آن را جبران کرد.

طبق برنامه چهارساله‌ای که آماده شده است به ازای 320 هزار فردی که بازنشسته می‌شوند اگر 190 هزار نفر جذب شوند به نیاز این وزارتخانه در بحث نیروی انسانی پاسخ داده می‌شود.»

430441_544

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.