آینده معمای استقلال کردی (بازیگران، موضوع ها و استراتژی ها)

0

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی–  در کتاب جدید انتشارات مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی با عنوان «آینده معمای استقلال کردی؛ بازیگران، موضوع ها و استراتژی ها»، مسأله اصلی، بررسی و تحلیل موضوع «استقلال طلبی کردها در چارچوب راهبردها و رویکردهای بازیگران اثرگذار بر این موضوع» است. این بررسی، مبتنی بر روش تحلیل ساختاری و تحلیل اثر متقابل انجام شده که تمرکز آن بر بازیگران و استراتژی های آن هاست.

مطالعه اثر حاضر علاوه بر فواید محتوایی و موضوعی برای خوانندگان علاقه مند و تحلیلگران این حوزه، از این منظر که تلاش نموده تا یکی از تکنیک های «تحلیل ساختاری» را – به عنوان یکی از روش های اصلی آینده پژوهی – در فرایند تحلیل و رویکرد منتخب به کار گیرد، جنبه آموزشی نیز داشته و می تواند به عنوان یک نمونه عملی در چگونگی کاربست این روش در پژوهش های آینده پژوهانه برای علاقه مندان مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود متن کامل

(برای تهیه این کتاب، می توانید با شماره تلفن های 88802306 و 88908113 تماس بگیرید).

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.