اتحادیه اروپا در سال 2018 (نگاه اندیشکده های بین المللی)

0

در نوشتار حاضر سعی شده اشاره‌ای تفصیلی در خصوص مهم ترین رویدادها، روندها و تحولات اتحادیه اروپا در 2018 میلادی مطرح شده است

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی محمود جوادی* با توجه به تحلیل ها و پیش بینی های اخیر اندیشکده های بین المللی و کانون های تفکر جهانی درباره شرایط و وضعیت اتحادیه اروپا در سال 2018، در نوشتار حاضر سعی شده اشاره‌ای تفصیلی در خصوص مهم ترین رویدادها، روندها و تحولات اتحادیه اروپا در 2018 میلادی مطرح شده و در پایان نیز موضوع ها و تحلیل های مطرح شده درباره پیش‌بینی‌های آینده‌پژوهانه این گزارش‌ها و تحلیل‌ها جمع بندی گردد.

اندیشکده های مختلف در این باره، به موضوع های مهمی هم چون موضوع های ذیل پرداخته اند: آینده منطقه یورو، تعامل اروپای شرقی و مرکزی با اتحادیه، سیاست خارجی اتحادیه، سیاست‌های واگرایانه برخی اعضای اتحادیه اروپا، بحران مهاجران و آوارگان، آینده محور برلین – پاریس، بازار واحد دیجیتال، روابط اتحادیه با آفریقا، ضرورت احیاء نقش رهبری اروپا بر سیاست‌های اقلیمی در سطح جهان، نگاه به شرق در اتحادیه، و تقابل ترامپ با اتحادیه.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره52، بهمن 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.