انتشار پنجاهمین شماره نامه آینده پژوهی (آذر 1396) + لینک دانلود

0

پنجاهمین شماره ماهنامه «نامه آینده پژوهی راهبردی» (نشریه تخصصی آینده پژوهی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی) آذر 1396 منتشر شد.

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی پنجاهمین شماره ماهنامه «نامه آینده پژوهی راهبردی» (نشریه تخصصی آینده پژوهی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی) آذر 1396 منتشر شد.

50-1

فهرست مطالب این شماره

کلام نخست

  • ایران و جهان در عصر پساداعش؛ ضرورت رصد تحولات و هوشیاری راهبردی

جهان آینده

  • عربستان سعودی، از کودتای سفید تا سیاست تهاجمی

فناوری آینده

  • آیا سایبروندالیسم رو به گسترش است؟ (چشم انداز وندالیسم سایبری بر بستر فضای مجازی)
  • آینده توییتر در دوگانه تصمیم گیری (قسمت دوم و پایانی: موقعیت ما در قبال فیلترینگ توییتر)

مبنا (مبانی آینده پژوهی)

  • گزارش یک رساله (7. طراحی سیستم پیش نگر بر اساس مفاهیم و ابزار علم و پیچیدگی)
  • کاربست روش پس نگری در آینده پژوهی (قسمت دوم و پایانی، مورد کاوی)
  • معرفی یک آینده پژوه (29. وندل بل)

هم چنین چکیده ای از محتوای این شماره به زبان انگلیسی در انتهای نشریه ارائه شده است.

در این شماره از ماهنامه که به مدیرمسؤولی دکتر علی رضا خسروی و سردبیری حسن محسنی منتشر می شود، مطالب و یادداشت های اختصاصی متعددی با رویکرد آینده نگرانه به قلم دکتر علی اکبر اسدی، سید محمد رضا اصنافی، سعید سمیعی، دکتر علی ذاکری، احمدرضا میرزایی و فاطمه زهرا گیلانی نژاد منتشر شده است.

متن کامل این شماره را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.