انتشار پنجاه و یکمین شماره نامه آینده پژوهی (دی1396) + لینک دانلود

0

پنجاه و یکمین شماره ماهنامه «نامه آینده پژوهی راهبردی» (نشریه تخصصی آینده پژوهی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی) دی 1396 منتشر شد.

 

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی  پنجاه و یکمین شماره ماهنامه «نامه آینده پژوهی راهبردی» (نشریه تخصصی آینده پژوهی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی) دی 1396 منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره

کلام نخست

  • تاملی راهبردی بر سند راهبرد امنیت ملی 2017 آمریکا

جهان آینده

  • راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا (محورها و ابعاد بین المللی)
  • آینده یمن پس از علی عبدالله صالح (زمینه ها و وضعیت ها)
  • پیامدهای انتقال سفارت آمریکا به قدس (وضعیت های محتمل و پیامدها)

مبنا 

  • کاربست روش تصمیم گیری چند معیاره در آینده نگاری
  • وقتی که نمی توانیم پیش بینی کنیم (قسمت اول: آموزش، ضرورتی فراتر از پیش بینی)
  • گزارش یک رساله (8. ارایه مدلی تکاملی پویا برای بررسی شروع و شیوع نوآوری)

هم چنین چکیده ای از محتوای این شماره به زبان انگلیسی در انتهای نشریه ارائه شده است.

در این شماره از ماهنامه که به مدیرمسؤولی دکتر علی رضا خسروی و سردبیری حسن محسنی منتشر می شود، مطالب و یادداشت های اختصاصی متعددی با رویکرد آینده نگرانه به قلم دکتر علی اکبر اسدی، دکتر حسن احمدیان، سید محمد رضا اصنافی، سعید سمیعی، مهدی آشنا، افشین جعفری، احمدرضا میرزایی منتشر شده است.

نسخه کامل این شماره ماهنامه را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.