بررسی آینده نظام سیاسی عربستان پس از قتل خاشقچی

0

با حضور کارشناسان و آینده پژوهان موسسه افق آینده پژوهی، نشست خبرگی پیامدهای قتل خاشقچی بر آینده نظام سیاسی عربستان برگزار شد. 

موسسه افق راهبردی، گروه سیاست خارجی: در این نشست که با هدف بررسی ابعاد و پیامدهای  پرونده قتل خاشقچی بر ساختار داخلی عربستان و موقعیت این کشور در سطح جهان برگزار شد، مهمترین پیشران ها و عوامل تاثیرگذار بر آینده نظام سیاسی عربستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتاً سناریوهای مختلف و احتمال وقوع هر یک بررسی شد.

به اعتقاد کارشناسان، حادثه قتل خاشقچی یکی از بحران های بی سابقه عربستان است که به لحاظ پیچیدگی و دامنه ابعاد می توان آن را با پیامدهای حوادث یازده سپتامبر به عنوان بدترین حادثه سیاست خارجی این کشور مقایسه کرد و راس هرم قدرت سعودی ها یعنی محمد بن سلمان را هدف قرار داده است.

نهایتاً پس از بررسی نقش و عملکرد بازیگران مختلف از جمله ترکیه، آمریکا، قطر، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، افکار عمومی و دیگر عوامل موئثر اینگونه مطرح شد که پیامدهای بحران خاشقچی تا در کوتاه مدت و میان مدت گریبانگیر نظام سیاسی عربستان خواهد بود با توجه به عدم پذیرش روایت سعودی ها از سوی افکار عمومی جهانی، فشارهای گسترده ای از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای تحقیقات شفاف بین المللی برای بررسی ابعاد مختلف وجود دارد. موضوعی که به صورت مستقیم محمد بن سلمان و آینده سیاسی وی را هدف قرار داده و جایگاه و مشروعیت وی را نه تنها در خارج کشور بلکه حتی در داخل عربستان با چالش مواجه کرده و تقریباً در بین خاندان سعودی هم این جمع بندی وجود دارد که وی گزینه مناسبی برای پادشاهی نیست و صلاحیت این منصب را ندارد. بنابراین به نظر می رسد یکی از اصلی ترین سناریوهای بلند مدت کاهش اعتبار و مشروعیت محمد بن سلمان و از بین رفتن هژمونی وی به نفع دیگر بازیگران داخلی است.

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.