تاثیر 16 فناوری استراتژیک بر کسب و کار

0

در ادامه 16 مورد از فناوری هایی که در گزارش گارتنر به آن اشاره شده است، بررسی می شود؛ فناوری هایی که می توانند بیشترین تاثیرگذاری را بر عملکرد یک سازمان داشته باشند.

 

افق آینده‌پژوهی راهبردی:   گارتنر، یکی از موسسه های پژوهشی و مشاوره است که در زمینه ارایه خدمات، تحقیق، پژوهش و مشاوره فناوری اطلاعات فعالیت می کند. این موسسه همانند سالهای گذشته، به مهمترین و برجسته ترین فناوری و تکنولوژی های سال پرداخته است. در این گزارش، روند استراتژیک و تحولات تکنولوژی و فناوری اطلاعات و تاثیرگذاری آنها بر فضای کسب و کار و نیز حوزه فناوری اطلاعات بررسی شده که بسیار قابل توجه است.

دسترسی به متن کامل

منبع: همشهری اقتصاد، شماره 38، اسفند 95

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود.

 

 

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.