تاملی بر مبانی نظری آینده پژوهی و درآمدی بر آینده پژوهی اسلامی

0

کتاب حاضر برای برون رفت از چالش فراروی محققان مسلمان درباره تفاوت ماهوی بین رویکرد هستی شناسانه و نیز معرفت شناسانه ی تعالیم اسلامی و غربی تدوین شده است.

 

مولف: احسان محمودپور

ناشر: مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

نوبت و سال نشر: اول/ 1391

بها: 100 هزار ریال

9999

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی–  کتاب حاضر نتیجه نشست های میان خبرگان حوزه آینده پژوهی اسلامی در«مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی» برای برون رفت از چالش فراروی محققان مسلمان درباره تفاوت ماهوی بین رویکرد هستی شناسانه و نیز معرفت شناسانه ی تعالیم اسلامی و غربی تدوین شده است.

برچسب ها: آینده پژوهی اسلامی، مبانی آینده پژوهی، معرفت شناسی آینده پژوهی، مؤسسه افق آینده پژوهی.

این اثر در سه فصل تدوین شده است که عبارتند از؛

  • فصل اول: عالم و آدم مدرن
  • فصل دوم: مبانی نظری آینده پژوهی
  • فصل سوم: درآمدی برآینده پژوهی اسلامی.

دسترسی به متن کامل

 

(برای تهیه این کتاب، می توانید با شماره تلفن های 88802306 و 88908113 تماس بگیرید).

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.