تحولات داخلی و سیاست خارجی عربستان سعودی در سال 2018

0

نویسنده در این نوشتار، در پی آن است که از رهگذر بررسی وقایع و تحولات عربستان، به این امر بپردازد که عربستان در سطح داخلی و سیاست خارجی در سال 2018، با چه تحولاتی روبه رو خواهد شد.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی- دکتر علی اکبر اسدی*عربستان سعودی که در طول چند سال اخیر با تغییر و تحولات جدی در عرصه داخلی و سیاست خارجی خود روبه رو بوده، با قدرت گرفتن محمدبن سلمان وارد مرحله جدید و متفاوتی از تاریخ خود شده؛ آن چنان که برخی تغییرهای اساسی آن تا پیش از این قابل تصور نبود که از جمله می توان به حمله به یمن، سیاست خارجی تهاجمی (هم چون تحریم اِعمال فشار بر قطر و نیز تلاش برای بحران سازی در لبنان)، کنار گذاشتن تعداد قابل توجهی از شاهزادگان و دستگیری آن ها، اعلام و آغاز اجرای اصلاحات نوین اجتماعی به خصوص در حوزه زنان) و نیز تدوین سند چشم انداز 2030 اشاره داشت.

نویسنده در این نوشتار، در پی آن است که از رهگذر بررسی وقایع و تحولات عربستان، به این امر بپردازد که عربستان در سطح داخلی و سیاست خارجی در سال 2018، با چه تحولاتی روبه رو خواهد شد.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره53، اسفند 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.