تلخیص کتاب های آینده پژوهی (15) آموختن از آینده

0

این کتاب به شرح این نکته می پردازد که چگونه سناریوهای راهبردی قادر به کمک به سازمان ها در آزمایش چگونگی انتخاب راهبرد عمده خود-اهداف، جایگاه و مسایل قلمرو – در آینده های مختلف هستند.

 

 دیباچه: اصول و قدرت چشم انداز

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی/ سید عبدالمجید زواری: آماده سازی یک سازمان برای پرداختن به شماری از محیط های کاملاً متفاوت از زمان حال، فعالیتی بسیار متفاوت از روش و شیوه کار استاندارد است. اکثر شرکت ها تلاش عمده خود را صرف پیش نگری و برنامه ریزی برای آینده محتمل می کنند. اما اگر آن آینده رخ ندهد، آنها شبیه به یک تیم ورزشی خواهند بود که به عرصه ای اشتباه، با بازیگران، روز و تجهیزات اشتباه وارد شده است.

این کتاب روش شناسی درک دامنه کامل احتمالات فراروی تمام سازمان ها – شرکت ها، غیرانتفاعی و دولت ها- را پیشنهاد می کند. سازمان ها با یادگیری توسعه و به کارگیری سناریوهای آینده نگاری رقابتی دست به اقداماتی برای تحقق آینده دلخواه، انطباق پذیری سریع با محیط های نامطلوب و اجرای کارآمد راهبردها در بسیاری از شرایط متفاوت بازار می‌زنند.

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.