تلخیص کتاب های آینده پژوهی (21) پویش محیطی

0

این کتاب با هدف تعمیق و اشاعه ی دانش آینده پژوهی و ارائه ی ابزارهای کاربردی در زمینه پویش محیطی به این موضوع که در سال های اخیر مورد توجه جدی تری قرار گرفته، تهیه شده است.

 

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی/ حمید رضا خسروی، این کتاب با هدف تعمیق و اشاعه ی دانش آینده پژوهی و ارائه ی ابزارهای کاربردی در زمینه پویش محیطی به این موضوع که در سال های اخیر مورد توجه جدی تری قرار گرفته، تهیه شده است.

کتاب حاضر در شش فصل تدوین شده است:

فصل اول: پویش محیطی و محیط کسب و کار

فصل دوم: مشکلات پویش محیطی و پیش بینی محیط

فصل سوم: تاثیر پویش محیط بر عملکرد

فصل چهارم: روش های پویش محیط

فصل پنجم: سناریو

فصل ششم: روند

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.