تلخیص کتاب های آینده پژوهی (22): تاملی برمبانی نظری آینده پژوهی و درآمدی بر آینده پژوهی اسلامی

0

 

 نوشتار حاضر نتیجه نشست های میان خبرگان این حوزه برای رسیدن به نوعی هندسه اسلامی- ایرانی با دغدغه پرسش از مبدأ و معاد آینده پژوهی است. 

 

مولف: احسان محمودپور

ناشر: مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

نوبت و سال نشر: اول/ 1391

بها: 100 هزار ریال

پیشگفتار

افق آینده پژوهی راهبردی :حمید رضا خسروی : اولین چالش فراروی محققان مسلمان، عبارت است از تفاوت ماهوی میان رویکرد هستی شناسانه و نیز معرفت شناسانه تعالیم اسلامی و غربی. نوشتار حاضر نتیجه نشست های میان خبرگان این حوزه برای برون رفت از این چالش و رسیدن به نوعی هندسه اسلامی- ایرانی با دغدغه پرسش از مبدأ و معاد آینده پژوهی است. این اثر در سه فصل تدوین شده است که عبارتند از؛

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.