جهت گیری کلی سال‌های آینده حرکت به سوی دانشگاه‌های هزاره سوم است

0

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جای تحقیقات و فناوری پزشکی خالی است و چنانچه می‌خواهیم به سوی کارآفرینی و خلق ثروت برویم، باید روی پژوهش کار کنیم.

افق آینده پژوهی راهبردیدکتر مسعود ناصری پور، در آیین معارفه خود به سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: چهارسال قبل در موقعیت مشابه امروز، از سوی جامعه دانشگاهیان صحبت کردم و گفتم، دانشگاهی خواهیم ساخت، به بلندای نام ایران و اکنون نیز همین حرف را می زنم و امیدوارم با همکاری تمامی اساتید و دانشجویان و کارکنان بتوانیم فعالیت های دانشگاه را برنامه محور کنیم و چشم انداز خوبی برای رسیدن دانشگاه به وضعیت مطلوب فراهم کنیم.

وی افزود: با کاهش روزافزون منابع و اعتبارات نسبت به رشد فزاینده تقاضا و ورودی ها در سه دهه گذشته، دانشگاه علوم پزشکی ایران، نیازمند پارادایم شیفت در مدیریت دانشگاهی است و باید دریچه نگاه و چارچوب فکری مان را در مدیریت دانشگاهی تغییر دهیم، درغیراین صورت رو به اضمحلال خواهیم رفت.

دکتر ناصری پور گفت: وابستگی ما به بودجه های دولتی باید کاهش پیدا کند و به سمت خلق ثروت و تولید منابع جدید برویم، اهمیت این مساله در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی دو چندان است، زیرا به طور سنتی عادت کرده ایم که وزات خانه خدمات ارائه دهد و بودجه خود را از دولت بگیرد، همگی ما از کمبودهای مالی در این حوزه به خوبی آگاهی داریم، ولی باید پاسخگوی مشکلاتی باشیم که در سایر قسمت ها وجود دارد و مشکلات آنها به وزارت بهداشت منتقل می شود و اعتبارات ما را روز به روز کاهش می دهد.

وی گفت: جهت گیری کلی ما در سال های آینده به سوی دانشگاه های هزاره سوم و اگر امکان داشت، نسل چهارم است و چنانچه به سوی دانشگاه های هزاره سوم برویم، راهی جز خلق ثروت و کارآفرینی نداریم و باید سعی شود، با کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان و افزایش تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات آموزشی به سمت کاهش هزینه‌ها پیش برویم.

دکتر ناصری پور گفت: پژوهش حلقه مفقوده ماست. در عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جای تحقیقات و فناوری پزشکی خالی است. چنانچه می خواهیم به سوی کارآفرینی و خلق ثروت برویم، باید روی پژوهش کار کنیم.

وی تصریح کرد: ادغام بهداشت و درمان با آموزش تهدید نیست، بلکه یک فرصت است، چراکه اگر در بحث درمان به ارتقای کیفیت و خدمات درمانی به خصوص در اورژانس ها و بیمارستان ها توجه شود، قطعا معلولیت ها کاهش پیدا خواهند کرد و کاهش معلولیت ها مساوی با کاهش بار هزینه های بهداشت و درمان و افزایش رضایتمندی بیمار است و از سوی دیگر اعتماد جامعه را به ما چند برابر کرده و خلق ثروت می کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه از جامعه دانشگاهی انتظار می رود مانند سال های قبل مشارکت خوبی داشته باشند، تا اهداف سازمانی بهبود پیدا کند، گفت: از دانشجویان می خواهیم، خلاقیت و نوآوری داشته باشند.

وی گفت: از وزارت بهداشت نیز انتظار می رود که در چارچوب قانون برای اداره هیات امنا به ما استقلال داده شود و از دولت و مجلس نیز انتظار داریم که امر کارآفرینی را تسهیل کرده و در این راستا حمایت کنند.

منبع: ایسنا

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.