در حال شناسایی مشاغل نوظهور هستیم

0

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت:در اصفهان با نگاه آینده پژوهی حرکت می کنیم و در حال شناسایی مشاغل نو ظهور وخوش آتیه هستیم.

افق آینده‌پژوهی راهبردی آرش اخوان ادامه داد: وجود بعضی از مشاغل پر رشد در بعضی از مناطق استان نیز سبب شده که ما با شناسایی این مشاغل، نیاز سنجی دقیق و درستی داشته تا بتوانیم اثرگذاری آموزش هارا بالاتر ببریم.

وی در خصوص عملکرد کلی فنی وحرفه ای استان اصفهان اظهار کرد: فنی وحرفه اصفهان دارای 54مرکز ثابت دولتی ونزدیک به1200 آموزشگاه آزاد بخش خصوصی است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان با اشاره به افزایش بیکاری در جامعه تصریح کرد: این مجموعه سعی دارد معضل بیکاری که رشته های آموزش عالی بین تحصیل واشتغال دارند را برطرف کند ومهارت های لازم را به افراد جویای کار آموزش دهد وآنها را برای بازار کار آماده کند.

اخوان گفت: ما در اصفهان با نگاه آینده پژوهی حرکت می کنیم و در واقع مشاغل نوظهور خوش آتیه و مورد نیاز جامعه را شناسایی وبرای آنها استانداردهای مناسب را تدوین می کنیم.

منبع: نصف جهان

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.