سرنوشت برجام در سال 2018 از منظر اندیشکده های بین المللی

0

 نویسنده مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی تحلیل ها و مطالب شماری از اندیشکده های بین المللی، به ویژه اندیشکده های غربی – به موضع و نگاه آن ها در خصوص سرنوشت برجام در سال 2018 بپردازد. 

اختصاصی افق آینده پژوهی راهبردی/ سعید سمیعی* –  نویسنده مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی تحلیل ها و مطالب شماری از اندیشکده های بین المللی، به ویژه اندیشکده های غربی – به موضع و نگاه آن ها در خصوص سرنوشت برجام در سال 2018 بپردازد. بدین منظور، ابتدا مروری بر پیش بینی های انجام شده توسط این اندیشکده ها و کانون های تفکر غربی درباره سرنوشت برجام در سال 2017 داشته، به ارزیابی این پیش بینی ها پرداخته و حتی نوع تحلیل و پیش بینی های آن ها را در این باره ارزیابی کرده که تا چه حد منطبق بر آن چه رخ داد، بوده اند. سپس به پیش بینی های شماری از اندیشکده های بین المللی درباره سرنوشت برجام در سال 2018 پرداخته است.
به زعم وی، بسیاری از پیش بینی های انجام شده در خصوص توافق هسته ای، مسأله سرنوشت برجام را با ناآرامی های اخیر به هم گره زده اند.

متن کامل این مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید:

سرنوشت برجام در سال 2018

  • دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.