طالبان و انتخابات آینده افغانستان

0

قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان با سه سال تاخیر 28مهر ماه برگزار شود.

افق آینده پژوهی راهبردی قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان با سه سال تاخیر 28مهر ماه برگزار شود. این انتخابات یک بار دیگر عرصه سیاسی افغانستان را دچار تغییرات جدیدی خواهد کرد و مقدمه‌ای می‌تواند باشد برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است سال 2019 برگزار خواهد شد.

دراین میان درحالی که شبه نظامیان طالبان هرگونه همکاری با دولت مستقر در این کشور را رد میکنند، بخشهایی از این گروه که به طالبان میانهرو موسوم شدهاند، ابراز تمایل کردهاند شاید در انتخابات حضور پیدا کنند. این وعدهای است که مقامات آمریکایی هم نسبت به آن خوشبین بوده و بر زبان راندند. آبان گذشته، رکس تیلرسون وزیر خارجه برکنار شده آمریکا گفته بود اعضای میانه روی طالبان افغانستان که خشونت و تروریسم را کنار گذاشته و متعهد به ثبات باشند، میتوانند در دولت کابل جایگاهی داشته باشند. تیلرسون سپس باب مصالحه را باز کرد و گفت با این حال ما معتقدیم صداهای میانه رویی میان طالبان وجود دارد؛ صداهایی که نمیخواهند جنگ برای همیشه ادامه یابد و آنها نمیخواهند کودکانشان تا ابد بجنگند، بنابراین ما به دنبال این صداها هستیم تا آنها را وارد میدان تعهد به ساختار قانونی کشور کنیم .

به گزارش ایرنا، نزدیک به چهار ماه بعد از این سخنان وقتی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در 9 اسفند ماه در نشستی با عنوان پروسه کابل، از بسته پیشنهادی دولت وحدت ملی برای ترغیب طالبان به منظور نشستن پشت میز مذاکرات صلح پرده برداشت، شاید برجستهترین محور آن باز کردن راه برای ورود طالبان به فرآیند مدیریت سیاسی این کشور بود. اشرف غنی در دومین نشست پروسه کابل در تشریح بسته پیشنهادی برای طالبان تاکید کرد دولت او حاضر است گروه طالبان را بهعنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد. در بسته پیشنهادی دولت افغانستان برای شروع مذاکرهصلح مانند دانههای تسبیح همه چیز کامل بود، ولی این مهرههای طلایی و سخاوتمندانه نخ نداشت. یعنی کلیدیترین دلیل مخالفتهای طالبان و شاه بیت مشروعیت بخش آنها برای حملات تروریستی علیه ملت افغانستان، در این بسته مسکوت مانده بود و بحث حضور نیروهای خارجی در خاک این کشور بلا تکلیف رها شده بود.شاید به همین دلیل باشد که تاکنون از سوی طالبان هیچ ابراز تمایلی برای پرداختن به پیشنهادهای دولت دیده نشده است. طالبان با جعلی خواندن انتخابات مهر ماه، آن را اقدامی نمایشی خوانده و تحریم کرده است. دراین میان علی رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بر این باور است تمام شهروندان کشور، از جمله طالبان حق رای دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس نمایندگان پارلمانی و شوراهای استانی را دارند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 خورشیدی نیز که در نهایت با دخالت جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا، دولت وحدت ملی تشکیل شد، مشابه همین سخنان یعنی طالبان میانهرو، مشارکت سیاسی و صلح مطرح بود، اما هیچ نتیجهای به همراه نداشت.

حال بعد از گذشت چهار سال باز افغانستان آماده میشود که انتخابات جدیدی برگزار کند؛ انتخاباتی که از 25 فروردین ماه امسال با فعال شدن بیش از 1500 مرکز ثبت نام از رای دهندگان در مراکز 34 استان افغانستان گام نخست آن برداشته شد، اما به گفته مقامات مسئول کمیسیون مستقل انتخابات استقبال مردم دور نمایی از مشارکت جدی را در انتخابات مهر ماه پیشرو نشان نمیدهد. از طرف دیگر طالبان اخیرا بر شدت حملات خود علیه مردم و نیروهای دولتی افزوده و چند روز پیش نیز آغاز حملات بهاره خود را اعلام کرد. اینها همه نشان میدهد افغانستان به سمت جنگ و درگیریهای بیشتر میرود تا صلح و آشتی سیاسی.

منبع: جام جم 

 ** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.