عراق 2018؛ از رقابت های انتخاباتی تا چالش های امنیتی و اقتصادی

0

 به زعم نویسنده این نوشتار، این که عراق در سال 2018 با چه مسائل و چالش هایی روبه رو خواهد بود، مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. 

اختصاصی افق آینده پژوهی / دکتر علی اکبر اسدی* – به زعم نویسنده این نوشتار، در میان تمام تحولات منطقه ای غرب آسیا، با توجه به مجاورت جغرافیایی و نیز درهم تنیدگی های فرهنگی و سیاسی، تحولات عراق برای ایران بیش ترین اهمیت را دارد و این که عراق در سال 2018 با چه مسائل و چالش هایی روبه رو خواهد بود، مورد توجه جدی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بر این اساس، در این نوشتار، شماری از مسائل و چالش ها (هم چون: برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی و تشکیل دولت جدید؛ کنترل و مهار چالش های تروریستی در دوره پساداعش؛ بازسازی عراق در مرحله بعد از جنگ؛ مدیریت چالش ها در روابط با اقلیم کردستان؛ و نیز مدیریت روابط و تأثیرگذاری های خارجی بر عراق) به عنوان مهم ترین چالش هایی که از منظر اندیشکده های بین المللی به آن ها پرداخته شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.

متن کامل این مقاله را می توانید از اینجا دریافت کنید:

وضعیت عراق در سال 2018

* عضو هیأت علمی «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و مدیر کانون تفکر سیاست خارجی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.