عربستان سعودی از کودتای سفید داخلی تا سیاست تهاجمی خارجی

0

نویسنده این نوشتار با بررسی این تغییرات – هم تغییرات در ابعاد داخلی  و هم تغییرات در سطح خارجی تلاش دارد به پیامدهای احتمالی این تحولات نیز اشاره نماید.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی دکتر علی اکبر اسدی* تغییرات و دگرگونی های اساسی و سریع عربستان سعودی از سال 2015 با به قدرت رسیدن ملک سلمان، در عمل به نام محمد بن سلمان شهرت یافته؛ شهرتی که مهم ترین مشخصه های آن، با کلیدواژگانی هم چون جوانی، جسارت و جویای نام بودن، قابل تبیین است. این تغییرات و تحولات در شرایطی اهمیت بیش تری می یابد که در نظر داشته باشیم نظام سعودی در تمامی دهه های اخیر، همواره به عنوان دولتی محافظه کار و نگران از تغییر و دگرگونی مطرح بوده است.

نویسنده این نوشتار با بررسی این تغییرات – هم تغییرات در ابعاد داخلی (هم چون تغییرات اقتصادی معطوف به سند 2030، اصلاحات اجتماعی در حوزه زنان و دستگیری تعداد قابل توجهی از شاهزاده ها و مقام های عالی این کشور) و هم تغییرات در سطح خارجی (موارد متعددی از ماجراجویی های جدی و گسترده در سطوح منطقه ای و بین المللی)- تلاش دارد به پیامدهای احتمالی این تحولات نیز اشاره نماید.

دسترسی به متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره50، آذر 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.