فناوری اطلاعات و ارتباطات/ پیشران غالب کسب و کارهای ایرانی در دهه 90

0

نویسنده این نوشتار با راهبرد تحلیل گزارش‏های برآمده از شتاب دهنده‏های استارتاپی، به بررسی مصادیق تحول کسب و کارهای نوپای حوزه تجارت کالا و خدمات  تحت تأثیر عملگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه 90 می‏پردازد.

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی-  پس از پیدایی نخستین نشانه‏های کاربردی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات در فضای کسب و کار در دهه 80، این فناوری، به صورت پیوسته و مستمر، جایگاه خود را در میان مشاغل مختلف بهبود بخشیده است. از ابتدای دهه 90 و با توجه به اهمیت و تأثیر رشد کمّی و کیفی سطح دسترسی بالاتر عموم مردم به اینترنت، روند نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب و کار و به ویژه استارتاپها همواره شتاب بسیار بالایی را تجربه کرده است.

نویسنده این نوشتار با راهبرد تحلیل گزارش‏های برآمده از شتاب دهنده‏های استارتاپی، به بررسی مصادیق تحول کسب و کارهای نوپای حوزه تجارت کالا و خدمات (در زمینه هایی هم چون حمل ونقل، اسکان، سرگرمی، فنی، مشاوره شخصی و سازمانی، مالی و ..) تحت تأثیر عملگر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه 90 می‏پردازد.

دانلود متن کامل

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره53، اسفند 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.