فناوری های دفاعی آینده انگلیس

0

عنوان کتاب: فناوری های دفاعی آینده انگلیس

نویسنده: فرهاد نظری زاده

ناشر: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

نوبت چاپ: 1388

l;kwl;2222

فهرست 

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: تصویر کلی از آینده جهان

فصل سوم: تصویری از محیط امنیتی و دفاعی آینده

فصل چهارم: شیوه انتخاب فناوری های دفاعی آینده

فصل پنجم: فناوری های دفاعی آینده انگلیس

فهرست منابع

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.