مروری بر پروژه های انتخاباتی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی / با رویکرد انتقادی

0

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی –دکتر علی رضا خسروی* اکنون که به حمدالله انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با مشارکت گسترده ملت در 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد، سرمقاله این شماره از ماهنامه «نامه آینده پژوهی»، ضمن مروری بر آن چه که در سه پروژه انتخاباتی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در سال 1395 گفتیم و نوشتیم و با تطبیق آن چه که در صحنه عمل در عرصه انتخابات واقع شد، به بررسی نقاط قوت و ضعف این محصولات اختصاص دارد؛ چرا که براین باوریم پیش فرض تولید و ارتقاء سطح کیفی محصولات پژوهشی و راهبردی، مستلزم تفکر انتقادی در مراحل اجرای کار و سپس مرور یافته ها و گفته های پژوهشی تولید شده با رویکرد نقد علمی و حرفه ای است.

بر این اساس، در این نوشتار به مرور و نقد سه پروژه «آینده پژوهی انتخابات ریاست جمهوری 1396»، «دولت ترامپ، برجام و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» و «تأثیرات متقابل تحولات محتمل فضای مجازی و انتخابات ریاست جمهوری 1396» پرداخته ایم.

دسترسی به متن کامل

 منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره 45 (خرداد 1396)

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.