معرفی یک آینده پژوه: ژول آرتور بارکر

0

ژول آرتور بارکر، آینده پژوه، استاد دانشگاه، فیلمنامه نویس و فیلمساز، نخستین فردی بود که مفهوم «شبیه سازی پارادایم» را برای شرکت های بزرگ تبیین کرد. 

 

زندگینامه

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی: حمیدرضا خسروی* ژول آرتور بارکر، آینده پژوه، استاد دانشگاه، فیلمنامه نویس و فیلمساز، نخستین فردی بود که مفهوم «شبیه سازی پارادایم» را برای شرکت های بزرگ تبیین کرد. وی هم چنین نقشی کلیدی در زمینه مطالعات مربوط به کشف و شناسایی روش های تأمین امنیت آینده سازمان ها داشته است. او کار و مطالعات خود را از سال 1975 در کنار همکاری با شماری از متخصصان مقوله چشم انداز در امریکای شمالی و اروپا آغاز کرد. بارکر مفهوم «پارادایم ها» را مطرح نمود که در آن زمان صرفاً در چارچوب بحث های علمی محصور شده بود، در حالی که این مفهوم می توانست تحولی انقلابی در تمامی زمینه های تلاش و فعالیت انسان ها ایجاد کند. از سال 1980، وی علاوه بر مطالعات و یافته های ویژه خود در زمینه مفهوم پارادایم ها، بر دیگر مؤلفه های مهم و مؤثر در کارایی و فعالیت سازمان ها نیز تمرکز کرد.

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.