معرفی یک آینده پژوه (23) لوک جورجیو

0

وی در سال 2016 بین 47 کشور جهان، کرسی شورای اتحادیه دانشگاه های اروپا(2) برای پرورش دانشجویان دوره دکتری را کسب نمود.

 

اختصاصی/ افق آینده‌پژوهی راهبردی- حمیدرضا خسروی*لوک جورجیو در سال 1955 در کشور انگلستان متولد شد. وی در کارنامه علمی خود، جایگاه ها و سمت هایی هم چون: استاد و نایب رییس بخش نوآوری دانشگاه منچستر، محقق و مدیر مؤسسه پرورش اختراع ها، عضو «مؤسسه تحقیقاتی سیاسی در مهندسی، علم و تکنولوژی»(1)، مسئول تحقیقات استراتژی و پرورش دانشجویان دوره دکتری در دانشگاه منچستر تا سال 2010 را در کارنامه علمی و دانشگاهی خود ثبت کرده است.

هم چنین وی در سال 2016 بین 47 کشور جهان، کرسی شورای اتحادیه دانشگاه های اروپا(2) برای پرورش دانشجویان دوره دکتری را کسب نمود.

   سوابق علمی و مدیریتی- پژوهشی

از مهم ترین سوابق علمی و مدیریتی –  پژوهشی وی می توان موارد ذیل را مطرح نمود:

   مسئول ارزیابی برنامه های زیستی فناوری اتحادیه اروپا (1996)

  مسئول بررسی راهبردی برنامه یورکا (1999)

   نماینده اتحادیه اروپا در کمیته های اثربخشی ابزارهای مستقیم حمایت از تحقیق و توسعه

   ارزیابی برنامه های آینده نگاری آلمان و مجارستان

  مشاور وزارتخانه های انگلستان و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) و کمیسیون اروپا

  متصدی مشارکت های علمی و انتقال فناوری و انجمن مالکیت معنوی دانشگاه منچستر

   حوزه های علمی و تخصصی مورد علاقه

از مهم ترین حوزه های علمی و تخصصی مورد علاقه لوک جورجیو می توان به حوزه های ذیل اشاره کرد:

   آینده نگاری

  سیاست علمی داخلی و خارجی

   مدیریت علم و فناوری

   ارزیابی مکانیسم های نوآوری و توسعه

   تحقیقات سیاسی

   مهم ترین نظریه ها

لوک جورجیو بر این نکته تأکید دارد که تلاش برای بررسی آینده بایستی سیستماتیک باشد تا تحت عنوان آینده نگاری قرار بگیرد؛ پس:

   مشخصه اصلی ورود به این موضوع را نظام مند بودن می داند؛

   تلاش ها بایستی دراز مدت باشد (بین 5 تا 30 سال) که معمولاً فراتر از افق های معمول است؛ و

   تأکید بر ضرورت و اهمیت شناسایی فناوری های نوظهور در راستای تسریع در سرمایه گذاری ها و استفاده از منافع آن در بخش های اجتماعی و اقتصادی.

جورجیو به عنوان محققی برجسته در زمینه آینده نگاری، بین «آینده نگاری تحقیقات»(3) و «آینده نگاری فناوری»(4) تمایز قایل شده و تعاریفی مجزا از هر یک ارائه کرده است.

وی در کتاب « راهنمای آینده نگاری فناوری یونیدو»، آینده نگاری فناوری را این چنین تعریف می کند: «یک ابزار سیستماتیک جهت تشخیص و ارزیابی آن دسته از پیشرفت های علمی و فناورانه که بر رقابت پذیری صنعتی، ایجاد ارزش و کیفیت زندگی تأثیرهای بسیاری می توانند داشته باشند؛ یا به عبارت دیگر بررسی نظام مند توسعه فناوری و علم که تأثیرهای قوی بر رقابت صنایع، ایجاد ثروت و افزایش کیفیت زندگی دارد». این تعریف به عنوان تعریف اصلی آینده نگاری در سال 1995 انگلستان مورد توجه  قرار گرفت(5)

   مهم ترین کتاب ها

   منتشر شده به زبان فارسی

جورجیو، ل. (1392)، راهنمای آینده نگاری فناوری مفاهیم و شیوه کار، ترجمه مسعود منزوی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چ اول، تهران

  1. جورجیو، ل. (1387) راهنمای آینده نگاری فناوری یونیدو، مترجم سونیا شفیعی اردستانی و همکاران، جلد اول، تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

   منتشر شده به زبان لاتین

1Post-innovation performance /1986

2Demanding innovation: lead markets, public procurement and innovation / 2007

3Evaluating Alvey : Britain’s National Information Technology Programed  / 1992

4Evaluation of the Alvey Programmed: Interim Report / 1987

5United Kingdom Technology Foresight Programed: Delphi Survey / 1995

6Assessment of the Estonian Research Development Technology and Innovation  Funding System: PREST Final Report(2003) Luke Georgiou, Maria Ned Eva, R. vaikmiae

7Contribution of Universities to the Knowledge Capital: A Scenario for Success in 2008;a Report(2003) : Luke Georgiou, Jennifer Cassingena Harper

  

* کارشناس مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

 منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره 45 (خرداد 1396)

پانویس ها:

1Policy Research in Engineering Science and Technology

2European Universities Association Council

3Research Foresight

4Technology Foresight

  1. راهنمای آینده نگاری فناوری یونیدو (1387) مترجم سونیا شفیعی اردستانی و همکاران، جلد اول، تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

 

منابع:

 

  1. جورجیو، ل. (1392) ، راهنمای آینده نگاری فناوری مفاهیم و شیوه کار، ترجمه مسعود منزوی، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چاپ اول، تهران
  2. جورجیو، ل. (1387)، راهنمای آینده نگاری فناوری یونیدو، مترجم سونیا شفیعی اردستانی و همکاران، جلد اول، تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی
  3. دانشنامه آینده پژوهی (1390)/ جلد اول/ تهران، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

4www.fekreno.org

5www. en.wikipedia.org

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.