گزارش یک رساله/ 7. تدوین چارچوب شناختی- هنجاری آینده اندیشی بر پایه معارف و مفاهیم قرآنی)

0

محقق در این پژوهش، نقطه آغازین و مسأله اصلی خود را، توجه به یک نیاز فکری در بخش بزرگی از جامعه بشری می داند: نگاه توحیدی به آینده. 

 

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی: مهدی احمدیان، در هفتمین بخش از مجموعه نوشتارهای «گزارش یک رساله» که به معرفی مختصری از یک رساله تخصصی با موضوع آینده پژوهی اختصاص دارد، رساله دکتری آقای مهدی احمدیان (دانش آموخته دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران) با عنوان «تدوین چارچوب شناختی – هنجاری آینده‌اندیشی بر پایه معارف و مفاهیم قرآنی» معرفی شده است.

نگارنده این رساله،  مبتنی بر نگره ای مهم و یک نیاز اساسی جامعه بشری – یعنی «نگاه توحیدی به آینده»- این فرض بنیادین را مطرح می کند که «طبیعی است یکتاپرستان در رویارویی با آموزه‌های انسان‌محور آینده‌پژوهی رایج، دچار این ابهام شوند که آیا رویکردی توحیدی هم در آینده‌اندیشی متصور است؟».

نگارنده ی این رساله برای نیل به پاسخ این پرسش، ابتدا پیش‌فرض‌های مدوّن آینده‌پژوهی را که نقش اساسی در شکل‌دهی به چارچوب شناختی – هنجاری آینده‌پژوهی رایج دارند، با رویکردی تحلیلی – انتقادی و در سطحی راهبردی مرور می کند و آن گاه به منظور بیان منسجم گزاره‌های توحیدی و گذار از اصول کلان توحیدی به اصول خاص آینده‌اندیشی، قرآن کریم را به عنوان منبعی مجسم از انسجام برگزیده است.

مطالعه این رساله به همه علاقه مندان مباحث آینده پژوهی توصیه می شود.

دسترسی به متن کامل

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.